UNI HÁLÓZAT..
 AZ ONLINE JÖVEDELEM TERMELÉS MARKETING STRATÉGIÁJA
RENDSZEREK RENDSZERE
 
 
 
     
 
 
       BANNEREK 

Mentőöv-Mindenes


 

Segély Program


 
       UNI HÁLÓZAT


 
 

Az UNIVERZÁLIS HÁLÓZAT (Röviden: UNI) Működési szabályzata.

Az UNI Hálózat működését tekintve több funkciót ellátó, különálló hálózati közösség....

Érvényes: 2012. November 28-tól.


A Működési szabályzat a Balogh Zoltán tulajdonát képező
PARTNER Reklámiroda teljes szolgáltatási termékeire épülő hálózatok kiszolgálására és az UNI hálózat hirdetési szolgáltatására érvényes.

Az UNI hálózat tulajdonosa Balogh Zoltán egyéni vállalkozásának reklám tevékenységet folytató ágazata. Melynek a neve: PARTNER Reklám iroda.

Vállalkozói engedély száma: ES-292838  Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590,    
Székhelye: 8230 Balatonfüred Vajda János u. 7.
Bankszámla száma:
Balogh Zoltán : 
11600006-00000000-31861681

 
PayPal-Standard-Logo
Paypal számla: sitemlmkozpont@gmail.com
Számla tulajdonos: Balogh Zoltán

Az UNI Hálózat működését  Balogh Sándorné ( SITE-MLM Központ ügyvezetője) végzi, megbízva, annak minden kötelezettségével és jogának gyakorlásával.


Regisztrált Taggá válik az a cég, vagy cselekvőképes nagykorú személy, aki az Ingyenes REGISZTRÁCIÓT követően megrendeli, és három részletben, vagy ha az anyagi helyzete engedi, egy összegben befizeti az UNI hirdetői tagsági díjat.

Figyelem! Az UNI rendszerbe egy megrendelő, csak egyszer regisztrálhat.. 
A regisztráció minden esetben INGYENES.


A Regisztrált tag INGYEN részesül a WEBIRODA, és a hálózat szervezését kiszolgáló szoftwer használatában.
Továbbá Ingyen részesül a hírlevelek útján történő Marketingoktatásunkban.

A Hirdetői Tagsági díj részleteinek befizetésével az INGYENES tag, fizetős, jutaléktermelő pozícióba lép három alkalommal.


Kötelezettségek-1:

A Regisztrált tag, a csatlakozását követően köteles haladéktalanul elkezdeni, és használni az UNI hálózat meghívásos rendszerét mindaddig, míg minimum 5 általa meghívott csatlakozás történik a hálózatba....

Ha ezt a feladatot a regisztrációt követő két héten belül nem kezdi el, a regisztrációja automatikusan törlésre kerül.

Köteles továbbá az Ingyenes pozícióját jutaléktermelőre változtatni, a Hirdetői tagsági díj részleteinek befizetésével.

Az első díjrészlet befizetésének teljesítését a tag dönti el a következők szerint.
- Vagy azonnal (három banki nap) befizeti az első 1500.-Ft-ot, a regisztrációt követően.....
- Vagy a regisztrációt követő 14 banki nap alatt bármikor..

A második díjrészletet, amikor a tag csoportjának a harmadik szintje kiépül, az 5x5-ös besorolási rendszerben 
kell teljesítenie.

A harmadik díjrészletet, a negyedik szint kiépülését követően kell teljesíteni.

Amint az ötödik szint is kiépül, az UNI tag új azonosítóval, és immáron a teljes díj befizetésével új tagsággal teheti folyamatossá az UNI jövedelmek termelődését....

Figyelem: Az Új UNI csatlakozó úgy is dönthet, hogy a Hirdetői tagsági díjat (4500.-Ft) egy összegben fizeti be....
Ebben az esetben a három fizetős pozíció egy időben indul a számára....

FIGYELEM! 2013 március 1-től azoknak a csatlakozóinknak, akik a két hetes próbaidő alatt teljesítik a teljes díj befizetését (4500.-Ft),a fentieken túl, az alábbi engedményt kínáljuk fel:
A kéthetes próbaidőt három hónapra változtatjuk, a következők  figyelembe vételével:
1.- A három hónap alatt bármilyen úton teljesíteniük kell az öt, általuk ajánlott csatlakozók meglétét.
2.- Az így csatlakozott tagoknak teljesítenie kell minimum az első díjrészlet befizetését,...... vagy a két hetes próbaidő alatt el kell kezdenie a meghívások alkalmazását,..... vagy a csatlakozójuk választhatja a teljes díj befizetésével a három hónapos határidőt.

Ha a három hónap alatt mégsem sikerül a fenti két pontban leírtakat teljesítenie, akkor a fizetős pozíciókban termelődő jutalék kifizetése mindaddig benn marad, míg a hálózathoz szükséges öt saját tag megléte nem teljesül....Vagy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fizetős pozíciójának jutalékából levonjunk annyiszor 4500.-Ft díjat, amennyi általa ajánlott tag hiányzik még a csoportjából a három hónap leteltekor...  Ebben az esetben a központ tölti fel helyette a hiányzó tagokat...


Egy-egy jutaléktermelő pozíció az alábbi táblázat szerint
termeli a jutalékot:


Szintek

tagok száma 

szintenkénti Jutalék/fő

szintenkénti összes jutalék

I.

5

100.-Ft

   500.-

II

25

100.-Ft 

2.500.-

III

125

100.-Ft

12.500.-

IV

625

100.-Ft

62.500.-

V

3125

100.-Ft

312.500.-

 Összesen

3905

100.-Ft

390.500.-

 

A három pozíció ennek megfelelően összesen: 3x390.500.-= 1.171.500.- Ft-ot termel

FIGYELEM! AZ UNI Tag az első jutalékát akkor kapja meg, ha megtörténik a minimálisan elvárt 5, általa meghívott csatlakozás, az UNI hálózatba..
FIGYELEM!
A fizetős pozíciók jutalékai nem vonhatók össze, kifizetéskor...
Ha az UNI tag vállalkozó, akkor a kifizetéseket számla kitöltésével kérheti, ha a kifizethető jutalék eléri az alap, 15.000.-Ft összeget. A számlázott jutalékok a vállalkozó számára bevételnek minősülnek, és ennek megfelelően a vállalkozó viseli annak terheit....
Ha az UNI Tag magánszemély, az első jutalékát (15000.-Ft) e-mailban kérheti, hivatkozva a jutalékhoz tartozó azonosítóra. A többi jutalékot a továbbiakban a központ automazikusan utalja, arra a bankszámlára, amit az első jutalék lekérése alkalmával az UNI tag közöl. Magánszemélynél a jutalék egyéb bevételnek minősül (nem munkaviszonyból származó jövedelem) Ezért az éves személyi jövedelem adó alkalmával kell róla adózni, az egyéb bevétel rovat kitöltésével.....

Figyelem!
Az UNI hálózati tagi viszony egy évig tart...Illetve addig, míg a három pozíció csoportja ki nem épül teljesen....
Viszont, függetlenül attól, hogy kiépült-e a pozíciók csoportja, a tagnak az egy év leteltekor, vagy nem, meg kell újítania a tagságát, az akkor aktuális éves díj befizetésével, és a megújítást minden évben meg kell ismételnie.
Ezzel biztosíthatja, az UNI tagi folytonosságát, és az UNI jövedelemtermelés folyamatosságát....

A fenti összeg
(1.171.500.-)csak az UNI rendszer alap funkciójában termelődő jövedelem.

A többi jövedelmet, ami az anyagi függetlenség jövedelmét adja, az UNI rendszer második és többi funkciója biztosítja.

- Csatlakozás az INFO-EXPRESS partner programhoz...
- Csatlakozás a SITE-MLM alap hálózathoz, és a hozzá tartozó programok...
- Csatlakozás az INTERNETEZŐK Segélyprogramjához a SEK programmal...
- Csatlakozás más hálózatokhoz a Mentőöv-Mindenes Programmal...

Kötelezettségek-2:
A Tag regisztrációjával kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és megértette a működési szabályzatban foglaltakat.
Továbbá tudomásul veszi, hogy e-mail forgalma jelentősen megnövekedhet. a Tagság üzleti ajánlatai miatt, amiket az INFO-EXPRESS (Röviden: IE) továbbít a részére.

A tag tudomásul veszi, hogy az UNI hálózat üzemeltetője a szabályzatot bármikor megváltoztathatja, módosíthatja
a tagok előzetes értesítése nélkül.

Az UNI Tag saját maga felel az általa reklámozott üzleti lehetőség és más hirdetések tartalmáért, valódiságáért.

Etikátlan viselkedés, az UNI és a SITE-MLM jó hírének csorbítása, vagy törvénybe ütköző cselekedetek miatt a Központ jogosult a Vétkes Tag részére a szolgáltatást beszüntetni, és a regisztrációját további kifizetések nélkül, törölni.

Ezzel elvész minden, az UNI Hálózat-hoz, és a teljes jövedelemtermelő rendszerhez kapcsolódó joga.
A tag hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott adatait a rendszer üzemeltetője munkája során nyilvántartsa, kezelje, használja, továbbá a jelszóval védett csoportlistán feltüntesse.

Az UNI tag bármikor, minden indoklás nélkül kérheti a regisztrációjának törlését.
Törlési kérelmét a sitemlmkozpont@gmail.com email címre kell elküldenie.
Törlési kérésének tartalmaznia kell a nevét, és azt az e-mail címet, amit a regisztrációkor megadott, és az UNI azonosítóját.
Amennyiben a törlési kérelem a regisztrációt követő 30 napon belül történik akkor a befizetett díj és az esetleges jutalékok 50%-a visszafizetésre kerül, ha az 1000.-Ft összeget meghaladja.....
A regisztrációt követő 30 nap utáni törlési kérelem esetén nem történik kifizetés.....


  A  központ és a partnerei felelőssége.

 

1. Balogh Sándorné, mint az UNI Hálózat üzemeltetője, garanciát vállal arra, hogy mindenkor az üzleti szabályzatnak megfelelően jár el.

2.   Balogh Sándorné a hálózat  üzletvitelét mindenkor úgy alakítja, hogy az összhangban legyen az UNI Hálózat tagjainak, üzleti érdekeivel.

 

3.   Az  UNI hálózat tagjainak kötelessége az üzleti szabályzat betartásával tevékenykedni, a központ érdekeit és jó hírnevét védeni. Ha az UNI tag tudomást szerez valamely társa szabálysértő viselkedéséről, kötelessége azt jelezni a központ felé. De csak akkor, ha azt, bizonyítani is tudja, mert e szabály megsértése súlyos vétségnek minősül és azonnali kizárással jár.

4.    A Központ, csak olyan partnerének szolgáltat ki adatot a hálózatról, aki rendelkezik érvényes kódszámmal.(azonosítóval)

5.     A  központ, a tagjai részére csak a saját csoportjukról köteles adatokat szolgáltatni.

6.    A Hálózati adatok kizárólag a SITE-MLM hálózat érdekében használhatók.

  
  Az üzleti szabályzat megsértésének következményei:

                  

1.   A szabályzatot megsértő partner (tag) a  központ-tól írásban felszólítást kap a szabálytalan üzletvitel azonnali megszüntetésére. Amennyiben a partner a szabálytalanságot nem szünteti meg, az alábbiak lépnek életbe:

-   A partner tagságának időleges felfüggesztése, amíg a szabálytalanságot meg nem szünteti. 

-  A tagság megszüntetése azonnali hatállyal ( kizárás)
A  központ, a kizárást csak a szabályzat súlyos megsértése, a többi tag érdekeinek veszélyeztetése esetén alkalmazza. Súlyos vétséget elkövető tag azonnali kizárási értesítőt kap.


 

Kollektív felelősségvállalás a hálózat működésével kapcsolatban.

 

1.   A hálózat tagjai egyenként, és közösen is felelősséget vállalnak a hálózat működésével kapcsolatban. 
Kötelességük egymást figyelmeztetni, minden olyan körülményről, mely a hálózat növekedését, működését közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetheti.

 

2.   Ha nem vezet eredményre egymás figyelmeztetése, akkor a bizonyítékok felmutatásával kötelességük azt, a központ tudomására hozni, további intézkedés érdekében.

3.   Közös felelősségvállalás, a jutalékokkal kapcsolatban:
Nem történik tagi jutalék kifizetés azokban a hónapokban az egyébként kifizethető jutalékkal rendelkező tagjainknak, mely hónapokban a bevételek, Központot érintő része, nem éri el a 150.000.-Ft mértéket. Ennyi a hálózat működtetésére szükséges minimális, alap költség, havonta.  
A bennmaradt jutalékokat tovább göngyölítjük, és akkor fizetjük ki, ha a kifizetéshez szükséges feltételek teljesülnek.


4.     Közös felelősségvállalás a hálózat megszűnésével kapcsolatban:

-     A központ, önhatalmúan csak akkor szüntetheti meg a hálózatot, ha annak működtetési költsége huzamos ideig (több, mint egy év) sem termelődik ki.

  -   A hálózat automatikusan, szűnhet meg akkor, ha a létszáma a működést lehetetlenné teszi.

 Megszűnhet továbbá a hálózat akkor, ha azt törvényi szervek, bírósági jogerős döntés alapján kezdeményezik, akár a központ, akár bármelyik SITE-MLM tag törvénysértő tette miatt.

A 4-es pontban leírtak szerinti megszűnés esetén, nem történik kifizetés.


.ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

.A jelen adatvédelmi nyilatkozat az üzemeltető (SITE-MLM Központ) által üzemeltetett, http://univerzal.site-mlm.com és a működéséhez szükséges egyéb oldalak és számítástechnikai eszközökön történő szolgáltatások keretében végzett,  a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes és tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az UNI Hálózat üzemeltetője, a SITE-MLM Központ.

A SITE-MLM Központ által kezelt személyes adatokat kizárólag a Központ, és a személyzet ismerheti meg.
Fenti személyek a személyes adatok kezelése során mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.


A Tagok által, magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak marketing,- és reklámcélokra is.
A személyre szabott szolgáltatás keretében a  SITE-MLM Központ, reklámokat juttathat el a tagok részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. (email útján)
A SITE-MLM Központ, a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit is
.


A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, és használatához szükségesek

A kötelezően megadandó adatok a Regisztráló
azonosításához, valamint a biztonságos kapcsolattartáshoz szükséges.
  • név,
  • e-mail cím
  • ajánló kódja (az a regisztrált tag, akitől az információt kapta, vagy ha nincs ajánlója akkor egy nagy X)
A SITE-MLM Központ, a birtokába került személyes adatokat csak az érdekelt felhasználó előzetes hozzájárulásával közölheti harmadik személlyel, kivéve a bíróságok, más hatóságok, jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatást.


A szolgáltatás szabályai szerint a tagok, csak a kínálatban megadott, a hirdető tag által, a hirdetésben, honlapokon megadott adatokat  látják.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az üzemeltető a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére, esetleges későbbi bekérésére.

A SITE-MLM Központ, a Tag által, a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősséget kizár.

  A Regisztráló, elvesztheti tagságát, ha saját adatai helyett más adatait adta meg, ha valótlan adatokat adott meg, vagy, ha jogszabályt sértett a szolgáltatással kapcsolatban.

Balatonfüred 2012. November  28.

 
 


 WEBIRODA

 Belépés a Központtól kapott azonosító és jelszó használatával lehetséges.

 FIZETŐS POZÍCIÓK
WEBIRODÁJA


 Belépés a Központtól kapott azonosító és jelszó használatával lehetséges.


 
      BANNEREK
 

 Termék Vásárlói
 Módozat
INFO-EXPRESS
 
 
 © 2009. SITE-MLM - Honlap szerkesztő