UNI HÁLÓZAT..
 AZ ONLINE JÖVEDELEM TERMELÉS MARKETING STRATÉGIÁJA
RENDSZEREK RENDSZERE
 
 
 
     
 
 
       BANNEREK 

Mentőöv-Mindenes


 

Segély Program


 
       UNI HÁLÓZAT


 
 

Kapcsolódj a gyorsuló pályára…!

Mondd csak......Te mit válaszolsz az alábbi kérdésre?
Hogyan szeretnél meggazdagodni?   Gyorsan, vagy nagyon?
 

Az egyik MLM konferencián, ahol volt szerencsém részt venni, az előadó, aki igen nagy hírnévnek örvend ebben az iparágban, ezt a kérdést intézte felénk.

Én már ismertem ezt a kérdést, ezért kíváncsian vártam a válaszok eredményét….. 

A válaszok  70%-a az volt, hogy  „Nagyon”, a 30%-a pedig az, hogy  gyorsan….

Csupán hárman voltunk, akik nem válaszoltunk a kérdésre, és ez feltűnt a kérdezőnek…..

Hármunk közül engem kérdezett meg, hogy miért nem válaszoltam…

 

Az én válaszom ez volt:
Azért, mert én gyorsan is és nagyon is meg akarok gazdagodni….

Erre akkora taps tört ki a teremben, hogy nem győztem lecsillapítani az embereket…..

A Válaszomra az előadó már nem örült annyira…..

Ezt mondta:
Kedves Jutka…Ha te gyorsan is, és nagyon is meg akarsz gazdagodni, akkor neked nem való az MLM….

És kialakult közöttünk egy párbeszéd ott, a nyilvánosság előtt:

Én: - Miért?

Előadó: - Mert az MLM-ben  ahhoz, hogy meggazdagodj, minimum 3-5 év, folyamatos munkával eltöltött időre van szükség….

Én: - Nem vitatom…. Ha az Ön által képviselt úgynevezett „hagyományos” MLM tevékenységről beszélünk….
De mi a helyzet az online marketinggel?

Előadó: - Tapasztalatok szerint, az online marketingben talán kevesebb időre van ehhez szükség, de az sem produkál azonnali meggazdagodást, ott is kb. 2-3 év folyamatos szervezői munkára van szükség….

 

Megjegyzés: Az előadó és a résztvevők sem ismertek engem, nem tudták, hogy én mivel foglalkozom…. Figyeltem, hogy sokan összesúgnak, és csóválják a fejüket….De az is feltűnt, hogy vannak páran, közöttük az a két személy is, akik nem válaszoltak a kérdésre, mosolyogva hallgattak….

 

Én: Igen az Online marketingben is szükség van a hálózatépítéshez időre…. De én ismerek egy olyan jövedelemtermelő stratégiát, rendszert, ami, ha úgy alkalmazzák, ahogyan kell, akkor a 2-3 év, a felére, vagy akár a harmadára is lecsökkenhet….

Előadó: Szívesen megkérném, hogy mutasd be itt azt a bizonyos rendszert, de  ezen az előadáson, nem reklámozunk külön, egyetlen MLM rendszert sem…De az előadás után szívesen meghallgatom….De a véleményem az, hogy még az általad említett rendszer sem hozhat azonnali, meggazdagodást…..

 

És ezzel véget is ért a közöttünk kialakult beszélgetés, és folytatódott az előadás tovább…

Közben volt egy szünet is, ami igen kellemesen telt el a számomra….

Odajött hozzám az a két személy, akik szintén nem válaszoltak a feltett kérdésre….Kiderült, hogy ők már tagjaik a rendszerünknek…. ..

Nos, az előadás hátralevő részében nem tudtam odafigyelni, mert folyton arra gondoltam, hogy bizony valahol igaza volt az előadónak, amikor azt mondta, hogy a mi rendszerünk sem hoz azonnali meggazdagodást….

Persze a kérdés nem is arról szólt, hogy azonnal, hanem úgy szólt, hogy gyorsan….

Szerettem volna ezt a megjegyzését tisztázni, és gondoltam, hogy majd a rendezvény után ezt is megbeszéljük…

Csakhogy a beszélgetésre nem került sor, mert az előadó, amint befejezte az előadást, úgy elviharzott, mint akit kergetnek…..

Azóta folyton az jár a fejemben, mit is kellene még tennem annak érdekében, hogy a jövedelemtermelő rendszerünk még gyorsabban kezdje el a jövedelem termelését, már az UNI hálózatban is….

 

Újra átvizsgáltam a rendszerünk működését….

 

1.- A teljes rendszer arra lett kidolgozva, hogy minden internetet használónak esélye legyen arra, hogy jobbá, gazdagabbá tegye a saját és szerettei életét….

Ezért a kezdő, és egyetlen, a csatlakozóra háruló költséget úgy alakítottuk ki, hogy azt, mindenki teljesíthesse….

 

2.- Természetesen a rendszerünk többi szakaszának is vannak költségei, de azt már az első, UNI szakaszban, majd tovább haladva a többiben termelődő jutalékokból le tudjuk vonni…

 

3.- Tudjuk, hogy tulajdonképpen arra kell több idő, hogy az első szakaszban, az UNI-ban  kiépüljön a hálózata mindenkinek, és a fizetős pozíciók jövedelmei kitermelődjenek….

Ha ez megtörténik, akkor a többi szakaszban már a kiépült csoport tagjai egymást követik végig a többi rendszerben….
És így, ott  már gyorsan történik a jövedelem termelődése is…
.


4.- Hogyan is működik az UNI hálózat jelenleg?

   - Az első, ingyenes szakaszban történik a hálózat kiépítése.

A tagoknak itt kell teljesíteniük az elvárt öt saját tagjainak behozatalát a hálózatba…Ebben a szakaszban a besorolások a meghívások alapján történnek….

-   A Második szakaszban történnek, a jutaléktermelő pozíciók elindításai.  Itt, a besorolások, a díjak beérkezésének figyelembevételével, sorban történnek….

-   Gondolva azokra is, akik nem tudják, vagy nem akarják egyben befizetni a díjat( 4500.-FT), ezt a költséget, mivel három jutaléktermelő pozíció van, három részre osztottuk, hogy lehetősége legyen mindenkinek teljesíteni a befizetésüket…

Csakhogy ezzel bizony jelentősen megnő a jövedelemtermelés, és a hálózat építésének az ideje….De azt sem tehetem meg, hogy a részletfizetési lehetőséget megszűntetem, mert azzal sok-sok olyan szegény embert zárnánk ki az előre jutás lehetőségéből, akiknek talán a mi rendszerünk lehet az egyetlen lehetősége az anyagi boldogulásra….. 

Viszont azt meg egy kicsit igazságtalannak tartom, hogy azok a tagok, akik egy összegben fizetik be a díjat, a több időt igénylő jövedelemtermelés, elszenvedői legyenek…..

 

Ezért úgy döntöttem, hogy az UNIVERZÁLIS hálózatban elindítom, a jövedelemtermelés gyorsasági pályáját..
Lehetőséget adva minden tagunknak arra, hogy szabadon eldöntse:
- Regisztrációját követően marad az eredeti útvonalon, vagy két feltételt teljesítve...
- a gyorsabb, minden szinten hamarabb bekövetkező jövedelemtermelődés lehetőségét választja...


Konkrétumok:

Minden új csatlakozó, aki a regisztrációját követően azonnal elkezdi a meghívások alkalmazását, és a csatlakozást követően szintén azonnal befizeti a teljes díjat, (4500.-Ft) a fizetős pozíciókban átlép a gyorsító pályára….

Ez azt jelenti, hogy:

 

1.     A besorolásnál, a gyorsító pályára jogosult, csak a szintén ott levőhöz csatlakoztatható, de a gyorsító pályán levőhöz, a részletfizetős csatlakozót is be lehet sorolni, ha az indokolt….

2.    A gyorsító pályára jogosultnál nem várjuk meg, míg a három pozíciónál kitermelődik a másik hálózathoz történő csatlakozási költség, hanem azonnal megnyitjuk számukra az új hálózatokat azért, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy ott, közvetlen csatlakozás is történhessen …..( Info-Express, SITE-MLM hálózat, Mentőöv-Mindenes)

 

3.   Mivel a gyorsító pályára jogosult azonnal elkezdi a meghívásokat, és legalább addig folytatja, és végzi azt napi rendszerességgel mindaddig, míg az öt csatlakozás meg nem történik hozzá, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szintén gyorsító pályát választó csatlakozója, az Ő csoportjába legyen besorolva…

 

4.    Bár a gyorsuló pálya lehetőségét az új csatlakozóknak 2013 március 15-től vezetjük be, lehetőséget biztosítunk erre azoknak az UNI tagoknak is, akik előbb csatlakoztak az UNI hálózathoz…..
Tehát, kedves jelenlegi UNI Tagjaink!
Ha nem kezdtétek még el a meghívásokat, és még nem sikerült befizetni a teljes UNI díjat, számotokra is van lehetőség arra, hogy teljesítsétek a gyorsuló pályára szükséges feltételeket….

Azokat a tagokat pedig akik csatlakozásukat követően eddig is folyamatosan teljesítik a meghívásokat és a teljes díj beérkezett tőlük, átsoroltuk a gyorsuló pályára… Ők külön is értesítést kapnak az átsorolásról…

5.- Mindazok, akik eddig, és ezután teljesítik a teljes díj befizetését,
Ingyen lesznek tagjai az április 20-án indított Keres-Kínál Közösségének....
Erről a leírás, ide kattintva olvasható>>>


Most pedig kalkuláljunk egy kicsit közösen...

1.- Eddigi tapasztalatunk a meghívások alkalmazásánál az, hogy kb 5-600 meghívásból megtörténik az öt csatlakozás.... De ahogyan a meghívott tovább olvassa a többi bemutató hírleveleket, többen is csatlakoznak a meghívójukhoz...

2.- De ha elolvassák a gyorsuló pálya előnyeit, a csatlakozások száma meg is többszöröződhet... Vagyis könnyen megtörténhet, hogy 2-300 meghívás is elegendő lesz arra, hogy az elvárt öt csatlakozás megtörténjem... Ennyi meghívást pedig, 2-3 nap alatt is teljesíteni lehet...

3.- Ha egy-egy gyorspálya tagnál 2-3 nap alatt teljesül a csatlakozás, ez azt eredményezi, hogy kb két hónap alatt, akkora csoportja épül, ami jelentős jövedelmet produkál a számára....

4.- De nem csak az UNI hálózatban termelődik ilyen gyorsan a gyorspálya tagok jövedelme, hanem a hozzá kapcsolódó többi hálózatnál is, mivel sokkal hamarabb le tudjuk vonni a másik két hálózathoz történő csatlakozási díjakat, melyek az ottani jövedelemtermelés alapját képezik....

5.- Az a tagunk pedig aki a gyors jövedelemtermelésnek köszönhetően jut igen magas kezdő jövedelemhez, megteheti azt is, hogy kisegíti azt a csatlakozóját, akinek nem volt módja egy összegben befizetni az egész díjat... Kisegíti azzal a feltétellel, hogy amint megfelelő jövedelme termelődik neki is, visszaadja azt.... Ezzel a gesztussal a lassabban termelődő, részletfizetést választó tagunk számára is gyorsabb lesz a jövedelmének alakulása....

6.- Ez pedig azt eredményezi, hogy a teljes rendszerünk jövedelemtermelő ideje felgyorsul....

Mit gondolsz kedves Olvasó?
Érdemes ezért az UNI hálózathoz csatlakoznod?
Érdemes ezért példamutató módon a gyors pályát választanod?
Érdemes ezért kb egy hónapig napi rendszerességgel meghívásokat küldeni a kapcsolati rendszerednek?
Érdemes ezért a teljes díj (4500.-Ft) befizetését választanod?

IGEN?

Akkor most kattints a bal oldali REGISZTRÁCIÓ menüre és csatlakozz az UNI-hoz, hogy ne csak nagyon, hanem gyorsan sikerüljön meggazdagodnod...

  
 


 WEBIRODA

 Belépés a Központtól kapott azonosító és jelszó használatával lehetséges.

 FIZETŐS POZÍCIÓK
WEBIRODÁJA


 Belépés a Központtól kapott azonosító és jelszó használatával lehetséges.


 
      BANNEREK
 

 Termék Vásárlói
 Módozat
INFO-EXPRESS
 
 
 © 2009. SITE-MLM - Honlap szerkesztő